Wat is Subrogatie?

Wat is wettelijke subrogatie - cumulverbod ?
om onderstaande tekst in PDF te lezen of af te drukken, klik hier
Subrogatie wordt ook ‘in de plaatsstelling’ genoemd.
Als die door bepaalde wetten wordt geregeld, spreekt men van ‘wettelijke subrogatie’.

Wanneer kan de subrogatie gevolgen hebben voor de persoon met NAH?
Als hij gewond werd als gevolg van een :
(verkeers-, arbeids-, privé-) ongeval,
een beroepsziekte,
een medische fout of
een misdrijf
en een andere partij of diens verzekeraar/een fonds de schade wettelijk gezien moet terugbetalen.

Waarom?
Omdat volgens bepaalde wetten de instanties die ‘in afwachting’ of ‘als voorschot’ betalingen hebben gedaan (zoals bv. ziekteverzekeraar, arbeidsongevallenverzekeraar, het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap of VAPH, de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid,..) ‘in de plaats gesteld’  worden van de slachtoffers voor wat ze aan VOORSCHOTTEN uitgekeerd hebben.
en
het verboden is om de vergoeding voor dezelfde schade samen te ontvangen met de tussenkomst van de mutualiteit, arbeidsongevallenverzekeraar, VAPH, FOD, … (verbod om samen te voegen of te cumuleren = cumulverbod) - je mag immers maar 1 maal voor hetzelfde vergoed worden.

Dus:
De vergoeding voor een bepaalde schade (vb. hulpmiddelen, inkomstenverlies,…)
a) moet eerst door die verantwoordelijke gedragen worden én
b) het slachtoffer mag de vergoeding van die bepaalde schade enkel en alleen daarvoor besteden

Elke instantie heeft uiteraard eigen, aparte regels en komt voor verscheidene materies tussen zodat het niet altijd zo duidelijk is. Zo gebeurt het dat door onvoldoende, laattijdige of verkeerd geïnterpreteerde informatie het slachtoffer van een ongeval naast zijn fysisch en psychisch ongeluk soms ook nog eens het slachtoffer wordt van een financieel nadeel omdat bv. bepaalde tussenkomsten worden verminderd of stopgezet en soms erger nog, worden teruggevorderd.

 

Heeft u concrete vragen in verband met de toepassing van de subrogatieregel, stuur dan gerust een mail naar info@vlaamseliganah.be. Wij helpen u graag verder.

Laat een bericht achter:

(optioneel)

Er zijn nog geen berichten.