Vrijwilligers

Steun onze vereniging en word vrijwilliger!

De Liga is een erkende vrijwilligersorganisatie en dankt haar werking hoofdzakelijk aan de persoonlijke inzet van vrijwilligers.

U kan op talloze manieren een bijdrage leveren als vrijwilliger en ons verder op weg helpen. Eenieder kan op zijn eigen manier en tempo hulp bieden. U kiest zelf hoe en wanneer u zich wenst in te zetten; dit kan gaan om bv omslagen plakken, het helpen creëren van flyers, meehelpen bij acties en bijeenkomsten, hulp aan personen met een persoonlijk assistentiebudget (PAB), telefonische bijstand, vertegenwoordiging op vergaderingen van andere organisaties, deelname aan werkgroepen, enzovoorts.

Hebt u interesse? Neem dan contact op via e-mail: info@vlaamseliganah.be

Kilometervergoedingen vrijwilligers.
Sinds 1 juli 2014 is de maximale kilometervergoeding voortaan 0,3468 euro per kilometer. Voor de fiets geldt nog steeds 0,20 euro per kilometer.
De vrijwilliger waakt er zelf over dat de hem/haar toegekende forfaitaire bedragen, ontvangen bij alle organisaties en voor alle opgenomen taken, de toegelaten maximale dag- en jaargrenzen niet overschrijden: voor de onkostenvergoedingen die de vrijwilliger ontvangt in alle verenigingen samen niet hoger dan 32,71 euro per dag en niet hoger dan 1.308,38 euro per jaar en de totale kilometervergoeding bedraagt in alle verenigingen samen niet meer dan 2000 kilometer en overschrijdt de hoger vermelde maximumbedragen per kilometer niet.

Voor meer info, raadpleeg de website van vrijwilligerswetgeving.be

Laat een bericht achter:

(optioneel)

Er zijn nog geen berichten.