Verder leven met NAH

Als op het einde van de revalidatieperiode duidelijk wordt dat terugkeren naar huis zonder hulp onmogelijk geworden is bestaat er een hele waaier van ondersteuningsmogelijkheden ivm wonen.

Gewone voltijdse tewerkstelling is dikwijls ook niet meer mogelijk. Ook daar bestaan mogelijkheden tot herscholing, tussenkomsten en tegemoetkomingen.

Wonen – terug naar huis

Het is niet gemakkelijk om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden er allemaal zijn en het is soms ook niet gemakkelijk om te weten wat jij nu juist nodig hebt en waarop je beroep kunt doen.

Volgende diensten helpen je wegwijs maken:

-De sociale dienst van het ziekenhuis of revalidatiecentrum waar je opgenomen bent, helpt in de meeste gevallen de pmNAH op weg om in de doolhof van diensten. Maar dikwijls worden de moeilijkheden pas helemaal duidelijk eenmaal de pmNAH terug thuis is.
-De sociale dienst van het ziekenfonds kan je op de hoogte brengen van wat er aan diensten bestaat. Dienst MW.pdf.
-In ieder provincie is er een thuisbegeleidingsdienst die zich gespecialiseerd heeft in de problematiek van NAH.
-Het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) heeft een dienst in het leven geroepen om te helpen uitzoeken wat je precies nodig hebt en welke diensten je kunnen helpen: De Dienst ondersteuningsplan DOP - diensten. vaph.be. Klik door naar adressen DOP. Deze diensten zijn er niet uitsluitend voor NAH maar ze hebben er wel ervaring mee.

Genoemde diensten zullen eerst kijken wat je juist zoekt of nodig hebt. Dan kijken ze welke hulp er te vinden is in de directe omgeving van de pmNAH (mantelzorg) en bij de reguliere diensten. Pas als daar onvoldoende hulp kan gevonden worden gaan zij kijken naar meer gespecialiseerde hulp.

Het is onbegonnen werk om hier alle diensten en instellingen die opvang en woonmogelijkheid bieden op te sommen.

-Informatie over de diensten die door het VAPH gesubsidieerd worden vind je op de vaph.be .Klik door naar wonen en opvang. Deze website richt zich wel tot alle personen met een handicap en niet specifiek naar pmNAH.
-Op de infoNAH.be vind je informatie over de diensten die zich specifiek richten tot personen met NAH of die pmNAH opnemen naast andere mensen met een handicap.

Rechtstreeks toegankelijk hulp

Er bestaat binnen het VAPH een mogelijkheid tot rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Via RTH kun je beperkte, handicap specifieke ondersteuning krijgen zonder dat er een goedkeuring van het VAPH nodig is. Om beroep te doen op RTH moet je dus vooraf geen aanvraag indienen bij VAPH.

Contactgegevens van VAPH voorzieningen die RTH aanbieden vind je op www.vaph.be . Klik op rechtstreeks toegankelijke hulp.

Werken en inkomen

Terug aan het werk

Terug aan de slag gaan in de vorige werksituatie is voor veel pmNAH niet haalbaar.

Tijdens de ziekenhuis en revalidatieperiode werd je – normaal gezien- uitbetaald door het ziekenfonds. Als de dokter oordeelt dat je terug aan de slag kunt zijn er mogelijkheden tot progressieve werkhervatting.

Als je niet terug aan de slag kunt op je vroegere werkplek omdat die job te zwaar geworden is, kun je beroep doen op de diensten van de VDAB. Zij kunnen je op de hoogte brengen van alle ondersteuningsmaatregelen om terug aan de slag te geraken. Zij bieden ook herscholingen aan.

Neem contact met de VDAB en zij helpen je verder om te kijken wat voor jou de mogelijkheden zijn.

Je kunt ook daar terecht om het statuut van arbeidshandicap/arbeidsbeperking te krijgen. Dit betekent dat je een aandoening hebt van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit te voeren. NAH valt daaronder. Neem contact met de VDAB in je buurt of surf naar www.VDAB.be/arbeidsbeperking

Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Als je hersenletsel zo ernstig is dat er sprake is van een handicap en je bent niet meer in staat om te werken dan kun je beroep doen op het stelsel van inkomensvervangende- en integratietegemoetkomingen.

Deze tegemoetkomingen worden toegekend aan een persoon die omwille van een handicap onvoldoende inkomsten geniet of bijkomende lasten heeft. Het zijn vervangende of aanvullende inkomsten. Om van deze tegemoetkoming te kunnen genieten moet de persoon met handicap voldoen aan een aantal regels.

Er moet vastgelegd worden dat omwille van de fysische of psychische toestand de inkomsten beperkt zijn tot een derde van hetgeen een valide persoon kan verdienen op de arbeidsmarkt (beschutte werkplaatsen niet bijgerekend). Om te genieten van een integratietegemoetkoming moet een tekort of vermindering van de zelfredzaamheid vastgesteld worden.

Voor meer informatie hierover kun je terecht bij:

- de sociale dienst van je ziekenfonds
- bij de sociale dienst van je gemeente
- via fgov.be. Ga naar gezondheid en verder naar Handicap

Rechten voor personen met handicap

Vlaanderen heeft een goed uitgebouwde sociale zekerheid. Zij valt wel onder verschillende ministeries en dat maakt de regelgeving zeer complex. In welk stelsel je terechtkomt voor wonen, voor werken, voor tegemoetkomingen hangt van verschillende factoren af.

Om te weten wat jouw rechten als persoon met een handicap zijn kun je terecht bij:

- de sociale dienst van je ziekenfonds. Zij zullen informatie geven op jouw maat

- je kunt ook surfen naar rechtenverkenner.be Klik op doelgroep personen met een handicap.

- andere interessante websites vind je verder op deze website onder ‘documentatie/ links

Psychologische ondersteuning en psycho-educatie

Veel personen met NAH, een veel partners van personen met NAH ondervinden de behoefte om eens te praten over hun eigen ervaring met NAH of over hun partner met NAH. Of om meer te leren over wat NAH. Wat is dat allemaal? Die veranderingen bij mijn partner, wat is nu NAH? en wat is niet willen?

Als je niet terecht kunt in het revalidatiecentrum of de VAPH dienst waar je gebruik van maakt zijn er ook onderstaande mogelijkheden:

Voor gesprekken en begeleiding

- Ziekenfonds: dienst maatschappelijk werk
- Centra Algemeen Welzijnswerk CAW.be. Tik je gemeente in en je krijgt een adres in je buurt
- Centra Geestelijke Gezondheidszorg zorg-en-gezondheid.be Klik zorgaanbod Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Zelfstandig werkende psychologen

Psycho-educatie

Veel gehoorde klachten bij pmNAH en bij hun partners zijn: ‘Ik ben altijd zo moe, ik kan er mijn hoofd niet bijhouden, ik herken mijn partner niet meer want na zijn hersenletsel is hij helemaal veranderd’ en nog veel andere.

Zicht krijgen op de relatie tussen gedrag en hersenletsel kan een grote hulp zijn om deze klachten te herkennen en om ermee te leren omgaan.

Psycho-educatie geeft informatie aan pmNAH of aan familie/naastbetrokkenen over hoe zij kunnen omgaan met de - meestal onzichtbare- beperkingen die een NAH meebrengt.

Psycho-educatie is voor pmNAH is nog volop in ontwikkeling. Je kunt er naar vragen bij volgende diensten:

- In sommige revalidatiecentra
- Thuisbegeleidingsdiensten
- Zelfstandig werkende psychologen die zich gespecialiseerd hebben in NAH.
- Vorming voor Lotgenoten

Outreach

Er wordt meer en meer gewerkt naar een inclusieve maatschappij. Diensten, verenigingen die zich niet uitsluitend richten tot een bepaalde groep mensen met een handicap, in ons geval tot pmNAH kunnen beroep doen op voorzieningen gespecialiseerd in personen met NAH om informatie en bijscholing te krijgen. Het VAPH voorziet een vergoeding voor gespecialiseerde diensten die dit opnemen. Voor de voorwaarden surf naar www.vaph.be klik naar RTH en outreach.

Laat een bericht achter:

(optioneel)

Er zijn nog geen berichten.