Tussenkomsten RIZIV

TUSSENKOMSTEN ZIEKENFONDS
(RijksInstituut Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering of RIZIV)

om onderstaande tekst in PDF te lezen of af te drukken, klik hier

Vanuit de verplichte ziekteverzekeringen worden heel wat kosten voor de medische verzorging terugbetaald.
A. Zo kan je beroep doen op de tussenkomst van uw mutualiteit voor geneeskundige verzorging zoals:
- artsbezoeken;
- medische behandelingen;
- geneesmiddelen;
- hulpmiddelen;
- ziekenhuiskosten.
B. Wanneer je als werknemer, werkloze of zelfstandige niet in staat bent om te werken wegens ziekte of ongeval, kan je van je mutualiteit een uitkering ontvangen. Die varieert naargelang
- je statuut,
- de duur van de ongeschiktheid (de eerste 6 maand en van de 7de tot de 12de maand ontvang je een ziekte-uitkering, en na 1 jaar ben je volgens de ziekteverzekering invalide en ontvang je een invaliditeitsuitkering),
- je gezinstoestand (gezinshoofd, alleenstaande of samenwonend)
- en je loon.
Voor vastbenoemd overheidspersoneel en in geval van arbeidsongeval of beroepsziekte is een andere reglementering van toepassing.
C. Bovenop de uitkering ontvang je vanaf de 4de maand ongeschiktheid een aanvullende dagvergoeding ‘hulp van derden’ als je ernstig zorgbehoevend bent, namelijk minstens 11 punten op 18 bewijzen op de schaal van zelfredzaamheid en je mag niet gehospitaliseerd zijn noch opgenomen in een rustoord of verzorgingstehuis. Dit is bedoeld als je voor bepaalde taken in het dagelijks leven hulp van anderen nodig heeft voor bv. koken, eten, zich verplaatsen, wassen en kleden, communiceren,…

Elke mutualiteit biedt ook aanvullende verzekeringen. Dit zijn bijkomende voordelen en diensten die variëren naargelang het aangesloten ziekenfonds en kantoor en die dus niet verplicht zijn, contacteer hiervoor jouw eigen kantoor.

TIP: Meld steeds zo snel mogelijk aan uw ziekenfonds als er sprake is van een ongeval met een aansprakelijke andere partij, een arbeidsongeval, een beroepsziekte of een medische fout.

Laat een bericht achter:

(optioneel)

Er zijn nog geen berichten.