Tussenkomsten FOD

TUSSENKOMSTEN FOD ( Federale OverheidsDienst) SOCIALE ZEKERHEID

om onderstaande tekst in PDF te lezen of af te drukken, klik hier
Men onderscheidt 2 luiken:

a/ Sociale zekerheid:
Wordt gefinancierd door werknemersbijdragen,  werkgeversbijdragen en  overheidsdotaties.
Er is een bijdrageverplichting om te kunnen genieten van bvb.: ziektevergoeding, kinderbijslag, pensioen,…

De RSZ of Rijksdienst voor Sociale Zekerheid int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert.

Er zijn 7 takken: rust- en overlevingspensioenen, werkloosheid, arbeidsongevallenverzekering, beroepsziekteverzekering, gezinsbijslag, verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en jaarlijkse vakantie.
b/ Sociale bijstand :
Wordt 100% door de overheid gefinancierd.
Er is GEEN bijdrageverplichting.
Eerst moet men wel zijn rechten laten gelden op de sociale zekerheid!

Betreft:  leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, gewaarborgde gezinsbijslag en
tegemoetkoming aan gehandicapten (hierover hebben we het verder).
Tussenkomsten FOD Sociale Zekerheid Directie- generaal Personen met een Handicap.
Er zijn 3 soorten tussenkomsten:

1.Inkomensvervangende tegemoetkoming of IVT wanneer is vastgesteld dat de lichamelijke of psychische toestand van de persoon met een handicap tussen 21 jaar en 65 jaar zijn  verdienvermogen vermindert tot minstens 1/3 van wat een persoon zonder handicap op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

2. Integratietegemoetkoming of IT wanneer de persoon met een handicap tussen 21 jaar en 65 jaar door de vermindering van zijn zelfredzaamheid bijkomende kosten heeft om zich in het maatschappelijk leven te integreren.

3. Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden of THAB wanneer de persoon ouder is dan 65 jaar en hulpbehoevend is. Ze varieert naargelang de graad van zelfredzaamheid.

Elke tussenkomst moet aangevraagd worden via de gemeente waar de persoon met een handicap in de bevolkingsregister is ingeschreven.
Aan elk van deze tegemoetkomingen zijn vele voorwaarden en toepassingsregels verbonden die u kan raadplegen op http://handicap.fgov.be/ en onder onze rubriek documentatie.
De voornaamste zijn:
- de Belgische nationaliteit (of gelijkgesteld) ;
- de leeftijdsgrenzen;
- de medische erkenning voor de beoordeling van de vermindering van het verdienvermogen en  de graad van zelfredzaamheid;
- de gezinssamenstelling;
- het verblijf;
- het inkomen van de persoon met een handicap (en zijn gezin);
Men onderscheidt 3 categorieën (A, B en C) bij de inkomensvervangende tegemoetkoming en
5 categorieën ( I,II,III,IV en V) bij de integratietegemoetkoming en de Hulp aan bejaarden.

Er zijn vrijstellingen voorzien (maar niet in geval van vergoeding door een verantwoordelijke bij ongeval).

De inkomensvervangende uitkering mag samen met de integratietegemoetkoming ontvangen worden.

TIP: Meld steeds zo snel mogelijk aan de FOD als er sprake is van een ongeval met een aansprakelijke andere partij, een arbeidsongeval, een beroepsziekte of een medische fout.

Laat een bericht achter:

(optioneel)

  1. Beste, Is een combinatie mogelijk van de 3 soorten tegemoetkoming? Dus Inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? Het OCMW van de gemeente waar mijn moeder gevestigd is zei dat we dit voor haar konden aanvragen. Ze heeft nu recht op IVT en IT. Kan ze een aanvraag doen voor THAB? Bedankt. Mvg Michael Guldentops