Links

1. Wilt u meer weten over uw rechten en plichten:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-Generaal Personen met een Handicap op http://handicap.fgov.be
Vlaams Agentschap voor personen met een handicap op www.vaph.be;
Rechtenverkenner op http://www.rechtenverkenner.be, klik op doelgroepen: ‘personen met een handicap’;
Het Portaal van de Belgische overheid op http://www.belgium.be en klik onder de rubriek Gezondheid op Handicap;
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering op http://www.riziv.be;
Mutualiteiten: de diensten maatschappelijk werk zie folder

2. Wilt u meer weten over NAH:

-  de portaalsite waar je meer info vindt over alles rond NAH, als betrokkene en als professioneel: www.infonah.be
-  studiegroepen, informatiedagen en brochures omtrent NAH bij:
Sen of Steunpunt Expertise Netwerken www.kennisplein.be
SIG vzw of Sterk in Grenzen verleggen op www.sig-net.be;

3. Ontmoetingsprojecten NAH:

DyNAHmiek: zie www.dynahmiek.be;
Samenspraak : zie www.nah-samenspraak.be;
Verder Leven: zie www.verder-leven.be,
Ontmoetingskansen voor personen met NAH: zie www.nah-ontmoetingskansen.be

4.  Geassocieerde sites:

Zorginformatie voor Iedereen: zie www.zivi.be
Zelfhulpgroepen: zie www.zelfhulp.be (Trefpunt zelfhulp);
WHIPLASH (voor slachtoffers van hals- en hersenletsels): zie www.vzw-whiplash.be
HINT Oost-Vlaanderen (informatiedienst voor alle handicaps): zie www.hintoostvlaanderen.be;
CEPOS of Centrum voor Epilepsie en Psycho-organische stoornissen (of NAH): zie www.cepos.be;
AFASIE (verworven taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel): zie www.afasie.be;
STROKE (vereniging tegen cerebrovasculaire accidenten -cva): zie www.strokenet.be;
RONDPUNT(voor jongere verkeersslachtoffers): zie www. rondpunt.be;
ADITI vzw (seksualiteit en handicap): zie www.aditivzw.be;
Belgian Brain Council: Belgische koepelvereniging voor neurologie: zie www.belgianbraincouncil.be;
Werkgroep hersentumoren : zie http://www.wg-hersentumoren.be
Stichting Hersenletsel : kenniscentrum NAH Nederland: zie www.hersenletstel.nl.
UCBO (Universitair Centrum voor Begeleiding en opleiding): zie www.ugent.be/ucbo/
TolBo vzw: waar u terecht kan voor alle informatie over toegankelijkheid in Vlaanderen: zie: www.vzwtolbo.be

5  Lijsten van alle voorzieningen NAH geordend per provincie.

-  raadpleeg de lijst:  pdf downloaden
-  vaph-voorzieningen: klik op https://sites.google.com/site/pmhvoorzieningen
  - woonzorgcentra en rvt’s:http://www.zorg-en-gezondheid.be/Zorgaanbod/Residentiele-ouderenzorg/Woonzorgcentra-en-rust-en-verzorgingstehuizen

6. Support-team NAH Vlaams Brabant: een nieuw initiatief van ondersteuning na een hersenletsel in de thuissituatie

meer info: zie folder

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag verder. Contacteer ons via de contact pagina.

Laat een bericht achter:

(optioneel)

Er zijn nog geen berichten.