Jaarverslag 2015

Ook in 2015 blijkt de Vlaamse Liga NAH nog steeds een relevante vereniging te zijn voor mensen met NAH en hun omgeving. Dit blijkt uit veelvuldige contacten met mensen met NAH en andere stakeholders die de Liga geregeld blijven bevragen (professionelen, overheid, onderzoeksinstanties, studenten,…) 2015 konden nog enkele ambities gerealiseerd worden met de tijdelijke projectmiddelen van het VAPH ifv het subrogatieproject die toen ook afliepen. Voor de Liga was dit een zware beperking: per 1/9/15 was er geen professionele kracht meer in dienst. De vernieuwing van de website was een schot in de roos. Geregeld wordt de Liga gecontacteerd door bezoekers van deze site. Vanaf 2015 werkt de Liga verder met beperkte middelen en dankzij de inzet van enkele vrijwilligers. Gezien de beperkte middelen waarover de liga beschikt duikt de vraag naar de verdere toekomst op. Het wordt vooral uitkijken naar de verdere samenwerking met het Vlaams Platform NAH in functie van de realisatie van het Vlaams Hersenletselplan.

Klik op onderstaande link om het volledige jaarverslag te lezen:

Jaarverslag 2015

 

 

Laat een bericht achter:

(optioneel)

Er zijn nog geen berichten.