Documentatie

Voor algemene documentatie over NAH zoals boeken, publicaties, folders, tijdschriften, literatuur:  

- Infonah op www.infonah.be

- Sig op www.sig-net.be

- SEN op www.kennisplein.be

Voor specifieke brochures over:

- een NAH, wat nu?
- revalideren na een NAH
- terug naar school
- terug naar werk
- terug naar huis

zie http://www.kennisplein.be/Pages/Brochurereeks-NAH.aspx

- mijn trajectboekje: zie http://www.kennisplein.be/Pages/Mijn-trajectboekje.aspx

- tips voor thuiszorg: zie http://www.kennisplein.be/Pages/Tips-voor-thuiszorgers-over-NAH.aspx

Voor specifieke rapporten:

1. Eindrapport 7 juli 2000 inzake Behoefte-Inventarisatie van personen met een niet-aangeboren hersenletsel: Professor W. Brusselmans (CLNR UZ Gent)

PDF downloaden

2. Eindrapport FGOV inzake beleid personen met een NAH - PVS (permanent vegetatieve status)/MRS (minimaal responsieve status):

PDF downloaden

3. Rapport KCE (Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg) 2007: Chronische zorgbehoeften bij personen met een NAH tussen 18 en 65 jaar:

PDF downloaden

4. Rapport van de stuurgroep aan de Staten-generaal: Staten-generaal voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers. Vlaams Parlement 26 februari 2007:

PDF downloaden

5. Memorandum aan de volgende Vlaamse regering:

PDF downloaden

 

Verder algemene info:

Verdrag van de rechten van de mens

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Raadpleeg de volgende interessante links:

www.gelijkerechten.be

www.gripvzw.be/themas/vn-verdrag.html?start=12

 

Perspectief 2020

Zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk, dat is de baseline van de nota ‘Perspectief 2020: nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap’ van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. De minister kiest resoluut voor een ommezwaai die er al enkele jaren zat aan te komen, maar nooit echt doorbrak.  Personen met een handicap zijn volwaardige burgers, van wie de persoonlijke autonomie, rechten en capaciteiten gerespecteerd moeten worden. Ze nemen zo autonoom mogelijk deel aan de samenleving. Die helpt hen, opdat zij dat zouden kunnen. Isolement van personen met een handicap is te vermijden. De benadering breekt met het oude beeld van personen met een handicap die in de eerste plaats hulp- en zorgbehoevend zijn. Met dat doel voor ogen moeten de sector en het Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) door een stevig veranderingstraject. Ook wenst minister Vandeurzen het sociaal ondernemerschap in de sector te bevorderen. De minister schuift 11 strategische projecten naar voren en wil tegen 2020 onder meer een zorggarantie voor die mensen in de doelgroep met de grootste ondersteuningsnood.

U kunt hierna de volledige tekst van de nota raadplegen.

Perspectief 2020 - Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap (9 juli 2010)

www.vaph.be/vlafo/download/nl/5361594/bestand

 

Nieuw beschermingsstatuut

Het nieuwe beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen.
In België ben je meerderjarig vanaf de leeftijd van 18 jaar. Op dat ogenblik word je volgens het Burgerlijk Wetboek handelingsbekwaam. Vanaf dat ogenblik mag je bijvoorbeeld een bankrekening openen, contracten afsluiten enzovoort. Voor sommige personen met een handicap is dit niet mogelijk. In dat geval voorziet de overheid maatregelen om je te beschermen. Tot voor kort bestonden er verschillende systemen naast elkaar: het voorlopig bewind, de verlengde minderjarigheid, de gerechtelijke onbekwaam verklaring. Vanaf 1 september 2014 komt daar verandering in.  Zo zullen alle bestaande systemen samengebracht worden in één systeem dat tegen 2021 voor iedere beschermde persoon van toepassing moet zijn.
Bron en meer info vindt u op http://www.vfg.be/Thema/Pages/Nieuw-beschermingsstatuut.aspx

Wenst u een vormingsmoment bij te wonen? Dat kan!; schrijf je in via KVG of Gezin en Handicap. Klik hier voor meer info.

Op initiatief van de Koning Boudewijnstichting, de FOD Justitie en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, verscheen onlangs een nieuwe brochure die een antwoord biedt op veel gestelde vragen over deze nieuwe regeling.

Ze is gericht op mensen die zich willen laten bijstaan bij het beheer van hun vermogen of hun persoon. Ze legt het nieuwe stelsel voor buitengerechtelijke en gerechtelijke bescherming uit, alsook waarom ze werden aangepast, hoe de procedures verlopen, en wat de regelingen in de praktijk betekenen voor alle betrokkenen. Zo kunnen de mogelijkheden van deze nieuwe regeling ten volle benut worden.

Deze publicatie is gratis te downloaden via de site van de Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be , de site van de notarissen: www.notaris.be en de site van de FOD Justitie: www.justitie.belgium.be

Of rechtstreeks op: http://justitie.belgium.be/nl/binaries/1979_FRB_Protection_Nl_tcm265-257732.pdf

 

Laat een bericht achter:

(optioneel)

Er zijn nog geen berichten.