Onze werking

 • Facebook

  Een open facebook pagina voor iedereen die betrokken is met een NAH en twee gesloten groepen voor de personen zelf en voor de partners.
 • Getuigenissen

  Het kan jezelf ook overkomen! En het leven krijgt abrupt een andere wending. Hun boodschap: houd de moed erin en verlies de hoop niet.
 • Getuigenissen

  Het kan jezelf ook overkomen! En het leven krijgt abrupt een andere wending. Hun boodschap: houd de moed erin en verlies de hoop niet.
 • Facebook

  Een open facebook pagina voor iedereen die betrokken is met een NAH en twee gesloten groepen voor de personen zelf en voor de partners.

In de Kijker


Op 24 mei 2016 ontving de NAH Liga de melding vanuit Psychiatrisch Centrum Caritas Melle dat hun NAH behandelprogramma wordt stopgezet. Personen met NAH zullen in de toekomst worden doorverwezen naar een ander passend programma binnen dit centrum op basis van hun individuele zorgbehoeften. Dit roept bij de NAH Liga vzw toch een aantal vragen op.

Deze melding kwam op het moment dat we vanuit de Liga overwogen om PC Caritas te feliciteren met haar uitzonderlijke medewerking aan het programma “ Alloo in de psychiatrie”. Daarin konden vele mensen zelf mee beleven wat het betekent te worden getroffen door een NAH en bovendien daarbovenop nog een psychiatrische problematiek te ontwikkelen. De inkijk die PC Caritas hier bood, gecombineerd met de toch wel ontwapenende aanpak van dhr. Alloo, maar vooral door de getuigenissen van patiënten met NAH en bijkomende psychiatrische problematiek, heeft ons en met ons vele personen met NAH niet onberoerd gelaten.

PC Caritas Melle droeg hierdoor in grote mate bij tot een bredere sensibilisatie van de maatschappij m.b.t. de impact van een NAH én m.b.t. de noodzakelijke drempelverlaging om bij psychiatrische complicaties hiervoor ook gespecialiseerde hulp te zoeken en ook te kunnen vinden.

Des te meer waren we dus geschrokken van de beslissing binnen PC Caritas om het specifieke behandelprogramma NAH stop te zetten. We waarderen dat dit centrum hiermee de deuren niet sluit voor deze doelgroep.

Diverse personen en organisaties signaleren ons dat hiermee een belangrijk en bijna uniek aanbod voor personen met NAH in OVL wegvalt. Het wordt moeilijk om in deze regio een passend aanbod te vinden.

PC Caritas geeft aan dat deze beslissing mede werd ingegeven door enkele beslissingen van de overheid die een belangrijke impact hebben op de geestelijke gezondheidszorg. Welke rol kan de Liga hier opnemen?

De NAH Liga vzw wil immers een partner zijn voor elke instantie of organisatie die een kwaliteitsvolle dienstverlening wil borgen of realiseren voor mensen met NAH en hun omgeving.
... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

Week van NAH van 10 tot 16 oktober 2016.
Voor meer info zie:
kenniskringen.kennisplein.be/Week_van_NAH/SitePages/Introductiepagina.aspx
... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook